World Security Group gaat internationaal

Voor een opdrachtgever zal World Security Group een alarmsysteem gaan installeren bij een internationaal bedrijf in Luxemburg.

Natuurlijk gaat World Security Group vaker de grens over en hebben wij al projecten uitgevoerd in Duitsland, United Arab Emirates, Belgie, Engeland en de USA.

Dit is echter ons eerste project in Luxemburg en wij hopen dat er nog meer gaan volgen.

Wij leveren en installeren camera en alarmsystemen aan particuliere en zakelijke klanten.Camera bewaking Timeless Open Air

World Security Group levert en installeert het camera systeem bij Timeless Open Air.


Gedurende de opbouw, het evenement en de afbouw zal het terrein beveiligt worden door beveiligers van World Security Group en zal er 24/7 camera toezicht zijn op de eigendommen van Timeless Open Air.

Timeless Open Air – LOCATIE SWITCH!

Timeless Open Air gaat verhuizen naar een nieuwe locatie.
Sportpark Strijthagen te Landgraaf!

Na een brand incident op de oude locatie waarbij asbest is vrij gekomen was de organisatie genoodzaakt te verhuizen naar een nieuwe locatie, De organisatie heeft in samenwerking met de gemeente Landgraaf alles op alles gezet om Timeless Open Air 2019 door te laten gaan en jullie op zaterdag 27 juli met trots te mogen gaan ontvangen.

De nieuwe locatie ligt slechts hemelsbreed 1km van de oude locatie af. Daarnaast bevind het zich in de groene omgeving van Landgraaf met voldoende toegankelijkheid, parkeerplaatsen en doorgroei mogelijkheden voor in de toekomst!

Tickets: www.subtielevents.nl

VBe NL: Vakbonden verkopen onzin over aanbesteding Schiphol

Brancheorganisatie Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) zegt fel afstand te nemen van het verspreide pamflet van de vakbonden FNV en CNV over de komende aanbesteding van de beveiliging op Schiphol. Het pamflet zou onnodig onrust veroorzaken binnen de beveiligingsbranche.

Dit betreffende pamflet staat volgens VBe NL haaks op toepasselijke wetgeving en verkondigt onwaarheden. Zo zou er geen sprake zijn van een race naar beneden, maar juist een race naar de top als het gaat om de arbeidsvoorwaarden voor de beveiligers op Schiphol. De mogelijkheid dat evenementenbeveiligers voor de beveiliging van Schiphol gaan zorgen, zoals de vakbonden suggereren, is volgens de brancheorganisatie uitgesloten. “Dat mag helemaal niet, want Schiphol is geen festivallocatie. Bovendien zijn de kwaliteits- en opleidingsvereisten geheel verschillend”, aldus directeur Leon Vincken van VBe NL. “Met hun suggestie dat een beveiliger van Pinkpop de luchthaven zou gaan beveiligen creëren vakbonden opnieuw onnodige onrust.”

Cao opnemen in tender-eisen
VBe NL vindt net als FNV en CNV dat Schiphol in de eisen van de aanbesteding van de beveiliging moet opnemen dat een cao van toepassing is. Maar dat dit, zoals de beide bonden willen, de cao Particuliere Beveiliging – afgesloten met de Nederlandse Veiligheidsbranche – moet zijn, verwerpt de brancheorganisatie, die een eigen cao heeft. Directeur Leon Vincken: “Wij hebben met vakbond De Unie een uitstekende cao afgesproken voor leden van onze vereniging, de cao Beveiliging. Deze is minimaal gelijkwaardig en op meerdere punten – zoals beloning, scholingsfaciliteiten en werktijden van de medewerkers – zelfs beter dan de cao Particuliere Beveiliging. Er wordt nu onrust gezaaid, wat niet goed is voor Schiphol, de passagiers en de beveiligers en dat betreur ik. Ik begrijp het standpunt van de vakbonden absoluut niet. Zeker niet omdat onze cao ten opzichte van de cao van de Nederlandse Veiligheidsbranche ver uitsteekt waar het vakbondsspeerpunten betreft. Onze cao Beveiliging past dus prima in de eisen voor komende aanbestedingen. Ook in die van Schiphol. Dat bewijst wel het feit dat een van onze leden reeds jarenlang werkzaamheden uitvoert op Schiphol.”

Geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden
VBe NL zegt het te betreuren dat de vakbonden fake news blijven verkopen rondom de komende aanbesteding op Schiphol. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkent de cao Beveiliging en heeft ingestemd met deze cao in de beveiligingsbranche die van toepassing is voor leden van VBe NL. Dus ook voor werknemers in de luchthavenbeveiliging. “De suggestie van de vakbonden dat er concurrentie op arbeidsvoorwaarden gaat ontstaan is aantoonbaar onjuist”, aldus het bestuur van VBe NL. “Wij roepen iedereen op om het hoofd koel te houden en geen onnodige onrust te veroorzaken.”

VBe NL waarschuwt voor concurrentie door ROC’s

Volgens directeur Leon Vincken van Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) worden studenten van beveiligingsopleidingen aan ROC’s steeds vaker op projecten ingezet. Het gaat hierbij niet om stages, maar om commerciële opdrachten. “Concurrentievervalsing en onveilig”, waarschuwt hij.

Vincken beseft dat een omgeving om praktijkervaring op te doen essentieel is voor het opleiden van beveiligers. Hij heeft ook zeker geen moeite met werkgevers die praktijkruimte aanbieden met stageplaatsen of die aspirant-beveiligers onder hun hoede nemen. “We zien echter een opkomend fenomeen dat sommige ROC’s de boer op gaan om buiten de afgebakende, wettelijk toegestane leeromgeving beveiligingsklussen te laten uitvoeren. We treffen steeds vaker studenten aan die ingezet worden voor surveillance, toegangscontroles, receptie of evenementen.” Er is volgens Vincken veel creativiteit, als het gaat om het legitimeren van deze praktijk. De studenten worden bijvoorbeeld ingezet onder het mom van een ‘onderzoek’ naar het effect van het aanwezig zijn van beveiligers. In werkelijkheid vormen zij echter een goedkoop alternatief voor betaalde krachten.

Uitwassen
De politie zou moeten handhaven op deze oneigenlijke inzet van studenten, maar heeft daarvoor volgens Vincken niet de benodigde capaciteit. Vaak weet men niet eens wat voor soort pas de beveiliger dient te bezitten. De VBe NL gaat een onderzoek starten om het probleem nauwkeuriger in kaart te brengen en met name de uitwassen aan de kaak te kunnen stellen. De voorzitter vindt het tijd dat bepaalde ROC’s zich eens in het eigen lesmateriaal gaan verdiepen om te kijken wat nu wel en niet mag. Nederland verdient volgens hem veiligheid van topkwaliteit, geleverd door goed opgeleide vakmensen en niet door mensen die het vak nog moeten leren. “Het mag zeker niet zo zijn dat opdrachtgevers voor een appel en een ei bij ROC’s terecht kunnen om beveiligingsdiensten geleverd te krijgen.”

VBe NL en De Unie akkoord over nieuwe cao Beveiliging

Werkgeversvereniging VBe NL en vakbond De Unie hebben een resultaat bereikt over een nieuwe eenjarige cao Beveiliging, die loopt van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019. VBe NL legt het resultaat met een positief advies voor aan de leden die hierover 19 december een oordeel geven.

Het gaat hier niet om dezelfde cao als die van Nederlandse Veiligheidsbranche. VBe NL is een andere branchevereniging, die zich aanvankelijk op evenementenbeveiligers richtte, maar die een steeds bredere aanhang krijgt.
Afgesproken is dat de beveiligers van de bij VBe NL aangesloten bedrijven per 1 mei een salarisverhoging krijgen van 2,37 procent. Er wordt verder gewerkt aan de invoering van zelfroosteren. De pilot waarmee dit wordt uitgeprobeerd, wordt uitgebreid met minimaal twee bedrijven.
Ook kunnen beveiligers naar rato 150 euro per jaar ontvangen voor opleidingen in het veiligheidsdomein. Het bedrag op deze leerrekening kan oplopen tot maximaal 750 euro.

Verlofdagen
Afgesproken is ook dat werknemers het recht hebben om 3 dagen aan te wijzen om vrij te zijn. Dit wel buiten de zomermaanden en schoolvakanties in de regio. Om de algemene werkdruk te verlagen start VBe NL uiterlijk 1 juli 2019 een sociale mediacampagne om meer mensen te interesseren in een baan in de beveiliging.
Om de kwaliteit voor klanten te verbeteren wordt het voor aangesloten bedrijven verplicht dat minstens 70 procent van de medewerkers weet wie opgeleid is voor BHV en/of EHBO.

“Beste cao in de beveiligingsmarkt”
Directeur Leon Vincken van VBe NL zegt dit resultaat te zien als een duidelijke investering in de toekomst van medewerkers. “De gemaakte afspraken voor deze cao laten zien dat de salarissen gemiddeld 3 procent hoger liggen dan in de afgesloten cao van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Ook zijn er betere afspraken gemaakt op het gebied van werktijden en afstemming tussen baan en privéleven. VBe NL en De Unie willen investeren in de toekomst van medewerkers en starten voor de beveiliging met een unieke leerrekening. Die geldt voor alle werknemers in de beveiliging.”
Vincken is ook tevreden dat het resultaat bereikt is zonder actie te voeren. “We hebben alle werknemers geraadpleegd met een enquête via Digi-C. Wij zien deze cao als voorbeeld voor de hele beveiligingssector waarbij er in de toekomst geen onderscheid meer moet worden gemaakt tussen de verschillende disciplines in de beveiliging.” Onder de cao van VBe NL vallen 5000 beveiligers van negentig beveiligingsbedrijven.

WhatsApp-buurtpreventiegroepen niet effectief

WhatsApp-buurtpreventiegroepen zijn goed voor de sociale cohesie in de buurt, maar er worden nauwelijks criminelen door aangehouden.

Dat blijkt uit onderzoek van Mehlbaum, de Vrije Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Politie en Wetenschap. De onderzoekers volgden ruim een jaar zes WhatsApp-groepen in Almere, Amstelveen, Amsterdam en Tilburg. Daaruit blijkt dat politie en gemeente wel baat hebben bij de Whatsapp-groepen. Wijkagenten blijven op de hoogte van wat er speelt in een wijk. De invloed van de appgroepen op sociale veiligheid lijkt beperkt. Buurtbewoners delen verdachte situaties met elkaar, maar dit heeft slechts in een geval (in Amsterdam) geleid tot aanhoudingen. Terugkoppeling door de politie blijft vaak uit.

Summer Beats

Ook dit jaren organiseren de mei-meisjes Groenstraat hun jaarlijks feest ? dit jaar Summer Beats met DJ Mind5et en DJ Lovado?☀!

Kom in je zomerse outfit en met je beste dans moves samen met ons genieten op zaterdag 8 september 2018 in ’t Stroatje. De zaal gaat open om 20.30u en de DJ’s starten om 21.00u.

 

Timeless Open Air 2018 was een groot succes

Op zaterdag 28 juli 2018 was World Security Group verantwoordelijk voor de beveiliging van het festival Timeless Open Air.

De editie van 2018 was een groot succes. Onze dank aan de bezoekers en organisatie van dit fantastische festval.

De organisatie van Timeless Open Air heeft al laten weten dat Subtiel Events graag een langdurige samenwerking wilt met World Security Group. Dit betekend dat wij volgend jaar ook weer de beveiliging mogen verzorgen bij Timeless Open Air 2019.