Archief op 2019

World Security Group gaat internationaal

Voor een opdrachtgever zal World Security Group een alarmsysteem gaan installeren bij een internationaal bedrijf in Luxemburg.

Natuurlijk gaat World Security Group vaker de grens over en hebben wij al projecten uitgevoerd in Duitsland, United Arab Emirates, Belgie, Engeland en de USA.

Dit is echter ons eerste project in Luxemburg en wij hopen dat er nog meer gaan volgen.

Wij leveren en installeren camera en alarmsystemen aan particuliere en zakelijke klanten.Camera bewaking Timeless Open Air

World Security Group levert en installeert het camera systeem bij Timeless Open Air.


Gedurende de opbouw, het evenement en de afbouw zal het terrein beveiligt worden door beveiligers van World Security Group en zal er 24/7 camera toezicht zijn op de eigendommen van Timeless Open Air.

Timeless Open Air – LOCATIE SWITCH!

Timeless Open Air gaat verhuizen naar een nieuwe locatie.
Sportpark Strijthagen te Landgraaf!

Na een brand incident op de oude locatie waarbij asbest is vrij gekomen was de organisatie genoodzaakt te verhuizen naar een nieuwe locatie, De organisatie heeft in samenwerking met de gemeente Landgraaf alles op alles gezet om Timeless Open Air 2019 door te laten gaan en jullie op zaterdag 27 juli met trots te mogen gaan ontvangen.

De nieuwe locatie ligt slechts hemelsbreed 1km van de oude locatie af. Daarnaast bevind het zich in de groene omgeving van Landgraaf met voldoende toegankelijkheid, parkeerplaatsen en doorgroei mogelijkheden voor in de toekomst!

Tickets: www.subtielevents.nl

VBe NL: Vakbonden verkopen onzin over aanbesteding Schiphol

Brancheorganisatie Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) zegt fel afstand te nemen van het verspreide pamflet van de vakbonden FNV en CNV over de komende aanbesteding van de beveiliging op Schiphol. Het pamflet zou onnodig onrust veroorzaken binnen de beveiligingsbranche.

Dit betreffende pamflet staat volgens VBe NL haaks op toepasselijke wetgeving en verkondigt onwaarheden. Zo zou er geen sprake zijn van een race naar beneden, maar juist een race naar de top als het gaat om de arbeidsvoorwaarden voor de beveiligers op Schiphol. De mogelijkheid dat evenementenbeveiligers voor de beveiliging van Schiphol gaan zorgen, zoals de vakbonden suggereren, is volgens de brancheorganisatie uitgesloten. “Dat mag helemaal niet, want Schiphol is geen festivallocatie. Bovendien zijn de kwaliteits- en opleidingsvereisten geheel verschillend”, aldus directeur Leon Vincken van VBe NL. “Met hun suggestie dat een beveiliger van Pinkpop de luchthaven zou gaan beveiligen creëren vakbonden opnieuw onnodige onrust.”

Cao opnemen in tender-eisen
VBe NL vindt net als FNV en CNV dat Schiphol in de eisen van de aanbesteding van de beveiliging moet opnemen dat een cao van toepassing is. Maar dat dit, zoals de beide bonden willen, de cao Particuliere Beveiliging – afgesloten met de Nederlandse Veiligheidsbranche – moet zijn, verwerpt de brancheorganisatie, die een eigen cao heeft. Directeur Leon Vincken: “Wij hebben met vakbond De Unie een uitstekende cao afgesproken voor leden van onze vereniging, de cao Beveiliging. Deze is minimaal gelijkwaardig en op meerdere punten – zoals beloning, scholingsfaciliteiten en werktijden van de medewerkers – zelfs beter dan de cao Particuliere Beveiliging. Er wordt nu onrust gezaaid, wat niet goed is voor Schiphol, de passagiers en de beveiligers en dat betreur ik. Ik begrijp het standpunt van de vakbonden absoluut niet. Zeker niet omdat onze cao ten opzichte van de cao van de Nederlandse Veiligheidsbranche ver uitsteekt waar het vakbondsspeerpunten betreft. Onze cao Beveiliging past dus prima in de eisen voor komende aanbestedingen. Ook in die van Schiphol. Dat bewijst wel het feit dat een van onze leden reeds jarenlang werkzaamheden uitvoert op Schiphol.”

Geen concurrentie op arbeidsvoorwaarden
VBe NL zegt het te betreuren dat de vakbonden fake news blijven verkopen rondom de komende aanbesteding op Schiphol. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkent de cao Beveiliging en heeft ingestemd met deze cao in de beveiligingsbranche die van toepassing is voor leden van VBe NL. Dus ook voor werknemers in de luchthavenbeveiliging. “De suggestie van de vakbonden dat er concurrentie op arbeidsvoorwaarden gaat ontstaan is aantoonbaar onjuist”, aldus het bestuur van VBe NL. “Wij roepen iedereen op om het hoofd koel te houden en geen onnodige onrust te veroorzaken.”