VBe NL en De Unie akkoord over nieuwe cao Beveiliging

VBe NL en De Unie akkoord over nieuwe cao Beveiliging

Werkgeversvereniging VBe NL en vakbond De Unie hebben een resultaat bereikt over een nieuwe eenjarige cao Beveiliging, die loopt van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019. VBe NL legt het resultaat met een positief advies voor aan de leden die hierover 19 december een oordeel geven.

Het gaat hier niet om dezelfde cao als die van Nederlandse Veiligheidsbranche. VBe NL is een andere branchevereniging, die zich aanvankelijk op evenementenbeveiligers richtte, maar die een steeds bredere aanhang krijgt.
Afgesproken is dat de beveiligers van de bij VBe NL aangesloten bedrijven per 1 mei een salarisverhoging krijgen van 2,37 procent. Er wordt verder gewerkt aan de invoering van zelfroosteren. De pilot waarmee dit wordt uitgeprobeerd, wordt uitgebreid met minimaal twee bedrijven.
Ook kunnen beveiligers naar rato 150 euro per jaar ontvangen voor opleidingen in het veiligheidsdomein. Het bedrag op deze leerrekening kan oplopen tot maximaal 750 euro.

Verlofdagen
Afgesproken is ook dat werknemers het recht hebben om 3 dagen aan te wijzen om vrij te zijn. Dit wel buiten de zomermaanden en schoolvakanties in de regio. Om de algemene werkdruk te verlagen start VBe NL uiterlijk 1 juli 2019 een sociale mediacampagne om meer mensen te interesseren in een baan in de beveiliging.
Om de kwaliteit voor klanten te verbeteren wordt het voor aangesloten bedrijven verplicht dat minstens 70 procent van de medewerkers weet wie opgeleid is voor BHV en/of EHBO.

“Beste cao in de beveiligingsmarkt”
Directeur Leon Vincken van VBe NL zegt dit resultaat te zien als een duidelijke investering in de toekomst van medewerkers. “De gemaakte afspraken voor deze cao laten zien dat de salarissen gemiddeld 3 procent hoger liggen dan in de afgesloten cao van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Ook zijn er betere afspraken gemaakt op het gebied van werktijden en afstemming tussen baan en privéleven. VBe NL en De Unie willen investeren in de toekomst van medewerkers en starten voor de beveiliging met een unieke leerrekening. Die geldt voor alle werknemers in de beveiliging.”
Vincken is ook tevreden dat het resultaat bereikt is zonder actie te voeren. “We hebben alle werknemers geraadpleegd met een enquête via Digi-C. Wij zien deze cao als voorbeeld voor de hele beveiligingssector waarbij er in de toekomst geen onderscheid meer moet worden gemaakt tussen de verschillende disciplines in de beveiliging.” Onder de cao van VBe NL vallen 5000 beveiligers van negentig beveiligingsbedrijven.

World Security Group