Archief op december 2018

VBe NL waarschuwt voor concurrentie door ROC’s

Volgens directeur Leon Vincken van Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL) worden studenten van beveiligingsopleidingen aan ROC’s steeds vaker op projecten ingezet. Het gaat hierbij niet om stages, maar om commerciële opdrachten. “Concurrentievervalsing en onveilig”, waarschuwt hij.

Vincken beseft dat een omgeving om praktijkervaring op te doen essentieel is voor het opleiden van beveiligers. Hij heeft ook zeker geen moeite met werkgevers die praktijkruimte aanbieden met stageplaatsen of die aspirant-beveiligers onder hun hoede nemen. “We zien echter een opkomend fenomeen dat sommige ROC’s de boer op gaan om buiten de afgebakende, wettelijk toegestane leeromgeving beveiligingsklussen te laten uitvoeren. We treffen steeds vaker studenten aan die ingezet worden voor surveillance, toegangscontroles, receptie of evenementen.” Er is volgens Vincken veel creativiteit, als het gaat om het legitimeren van deze praktijk. De studenten worden bijvoorbeeld ingezet onder het mom van een ‘onderzoek’ naar het effect van het aanwezig zijn van beveiligers. In werkelijkheid vormen zij echter een goedkoop alternatief voor betaalde krachten.

Uitwassen
De politie zou moeten handhaven op deze oneigenlijke inzet van studenten, maar heeft daarvoor volgens Vincken niet de benodigde capaciteit. Vaak weet men niet eens wat voor soort pas de beveiliger dient te bezitten. De VBe NL gaat een onderzoek starten om het probleem nauwkeuriger in kaart te brengen en met name de uitwassen aan de kaak te kunnen stellen. De voorzitter vindt het tijd dat bepaalde ROC’s zich eens in het eigen lesmateriaal gaan verdiepen om te kijken wat nu wel en niet mag. Nederland verdient volgens hem veiligheid van topkwaliteit, geleverd door goed opgeleide vakmensen en niet door mensen die het vak nog moeten leren. “Het mag zeker niet zo zijn dat opdrachtgevers voor een appel en een ei bij ROC’s terecht kunnen om beveiligingsdiensten geleverd te krijgen.”

VBe NL en De Unie akkoord over nieuwe cao Beveiliging

Werkgeversvereniging VBe NL en vakbond De Unie hebben een resultaat bereikt over een nieuwe eenjarige cao Beveiliging, die loopt van 1 oktober 2018 tot 1 oktober 2019. VBe NL legt het resultaat met een positief advies voor aan de leden die hierover 19 december een oordeel geven.

Het gaat hier niet om dezelfde cao als die van Nederlandse Veiligheidsbranche. VBe NL is een andere branchevereniging, die zich aanvankelijk op evenementenbeveiligers richtte, maar die een steeds bredere aanhang krijgt.
Afgesproken is dat de beveiligers van de bij VBe NL aangesloten bedrijven per 1 mei een salarisverhoging krijgen van 2,37 procent. Er wordt verder gewerkt aan de invoering van zelfroosteren. De pilot waarmee dit wordt uitgeprobeerd, wordt uitgebreid met minimaal twee bedrijven.
Ook kunnen beveiligers naar rato 150 euro per jaar ontvangen voor opleidingen in het veiligheidsdomein. Het bedrag op deze leerrekening kan oplopen tot maximaal 750 euro.

Verlofdagen
Afgesproken is ook dat werknemers het recht hebben om 3 dagen aan te wijzen om vrij te zijn. Dit wel buiten de zomermaanden en schoolvakanties in de regio. Om de algemene werkdruk te verlagen start VBe NL uiterlijk 1 juli 2019 een sociale mediacampagne om meer mensen te interesseren in een baan in de beveiliging.
Om de kwaliteit voor klanten te verbeteren wordt het voor aangesloten bedrijven verplicht dat minstens 70 procent van de medewerkers weet wie opgeleid is voor BHV en/of EHBO.

“Beste cao in de beveiligingsmarkt”
Directeur Leon Vincken van VBe NL zegt dit resultaat te zien als een duidelijke investering in de toekomst van medewerkers. “De gemaakte afspraken voor deze cao laten zien dat de salarissen gemiddeld 3 procent hoger liggen dan in de afgesloten cao van de Nederlandse Veiligheidsbranche. Ook zijn er betere afspraken gemaakt op het gebied van werktijden en afstemming tussen baan en privéleven. VBe NL en De Unie willen investeren in de toekomst van medewerkers en starten voor de beveiliging met een unieke leerrekening. Die geldt voor alle werknemers in de beveiliging.”
Vincken is ook tevreden dat het resultaat bereikt is zonder actie te voeren. “We hebben alle werknemers geraadpleegd met een enquête via Digi-C. Wij zien deze cao als voorbeeld voor de hele beveiligingssector waarbij er in de toekomst geen onderscheid meer moet worden gemaakt tussen de verschillende disciplines in de beveiliging.” Onder de cao van VBe NL vallen 5000 beveiligers van negentig beveiligingsbedrijven.

WhatsApp-buurtpreventiegroepen niet effectief

WhatsApp-buurtpreventiegroepen zijn goed voor de sociale cohesie in de buurt, maar er worden nauwelijks criminelen door aangehouden.

Dat blijkt uit onderzoek van Mehlbaum, de Vrije Universiteit en het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Politie en Wetenschap. De onderzoekers volgden ruim een jaar zes WhatsApp-groepen in Almere, Amstelveen, Amsterdam en Tilburg. Daaruit blijkt dat politie en gemeente wel baat hebben bij de Whatsapp-groepen. Wijkagenten blijven op de hoogte van wat er speelt in een wijk. De invloed van de appgroepen op sociale veiligheid lijkt beperkt. Buurtbewoners delen verdachte situaties met elkaar, maar dit heeft slechts in een geval (in Amsterdam) geleid tot aanhoudingen. Terugkoppeling door de politie blijft vaak uit.